Fakty Press

Wiadomości z kraju i ze świata

20 595 ZMARŁYCH 1,9 mln rannych (50% POWAŻNYCH) zgłoszonych w bazie danych Unii Europejskiej o niepożądanych reakcjach na szczepionki COVID-19

Baza danych Unii Europejskiej zawierająca raporty o podejrzewanych reakcjach na leki to EudraVigilance i obecnie zgłasza 20 595 ofiar śmiertelnych i 1 960 607 obrażeń po wstrzyknięciach COVID-19.

Baza na EudraVigilance jest tylko dla krajów Europy, które są częścią Unii Europejskiej (UE), która obejmuje 27 krajów.

Całkowita liczba krajów w Europie jest znacznie wyższa, prawie dwa razy większa i wynosi około 50. (Istnieją pewne różnice zdań co do tego, które kraje są technicznie częścią Europy).

Tak więc, jak wysokie są te liczby, NIE odzwierciedlają one całej Europy. Rzeczywiste liczby w Europie, które zostały zgłoszone jako zgon lub uraz w wyniku szczepionek COVID-19, byłaby znacznie wyższa niż ta, którą tutaj widzimy.

Baza danych EudraVigilance informuje, że do 31 lipca 2021 r. po wstrzyknięciu czterech eksperymentalnych zastrzyków COVID-19 odnotowano 20 595 zgonów i 1 960 607 obrażeń:

COVID-19 MRNA MODERNA SZCZEPIONKI (CX-024414)
COVID-19 MRNA SZCZEPIONKA PFIZER-BIONTECH
SZCZEPIONKA COVID-19 ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)
SZCZEPIONKA COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S)

Spośród wszystkich zarejestrowanych obrażeń połowa z nich (968 870) to poważne obrażenia.

„Poważny dostarcza informacji o podejrzeniu niepożądanego skutku; może być zaklasyfikowany jako „poważny”, jeśli odpowiada zdarzeniu medycznemu, które skutkuje śmiercią, zagraża życiu, wymaga hospitalizacji w szpitalu, skutkuje innym stanem istotnym z medycznego punktu widzenia lub przedłużeniem dotychczasowej hospitalizacji, skutkuje trwałym lub znacznym kalectwem lub niezdolnością do pracy lub jest wrodzoną anomalią/wadą wrodzoną”

W systemie EudraVigilance nie ma miejsca na zestawienie wszystkich wyników*

Oto podsumowanie danych do 31 lipca 2021 r.

Całkowite reakcje doświadczalnego mRNA szczepionki Tozinameran (kod BNT162b2, Comirnaty ) z BioNTech / Pfizer: 9868 zgony i 767,225 urazy 31/07/2021

21.004 Zaburzenia krwi i układu chłonnego, w tym 126 zgonów
19 717 Zaburzenia serca, w tym 1489 zgonów
177 Wady wrodzone, rodzinne i genetyczne m.in. 14 zgonów
9913 Zaburzenia ucha i błędnika, w tym. 8 zgonów
471 Zaburzenia endokrynologiczne m.in. 3 zgony
11 693 Zaburzenia oka, w tym 21 zgonów
69 612 Zaburzenia żołądka i jelit, w tym 431 zgonów
205 214 Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania, w tym 2832 zgonów
779 Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych, w tym 46 zgonów
8405 Zaburzenia układu immunologicznego, w tym 53 zgony
24 114 Infekcje i infestacje, w tym. 941 zgonów
9 314 Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach, m.in. 146 zgonów
19 170 dochodzeń, w tym 323 zgonów
5675 Zaburzenia metabolizmu i odżywiania, w tym 178 zgonów
104 915 Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej, w tym. 122 zgony
528 Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy) w tym 43 zgony
137 631 Zaburzenia układu nerwowego, w tym 1081 zgonów
719 Ciąża, połóg i okres okołoporodowy, w tym 24 zgony
140 Problemy z produktami, w tym 1 śmierć
13 659 Zaburzenia psychiczne, w tym 130 zgonów
2 481 Zaburzenia nerek i dróg moczowych, w tym 157 zgonów
8028 Zaburzenia układu rozrodczego i piersi, m.in. 2 zgony
33 642 Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia, w tym 1168 zgonów
36 970 Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej, m.in. 87 zgonów
1289 Okoliczności społeczne, m.in. 13 zgonów
564 Zabiegi chirurgiczne i medyczne m.in. 25 zgonów
21 401 Choroby naczyniowe, w tym 404 zgonów

Całkowite reakcje na eksperymentalnej szczepionki mRNA, mRNA 1273 ( CX 024.414) z Moderna: 5460 zgony i 212474 uszkodzenia z 31/07/2021

3901 Zaburzenia krwi i układu chłonnego, w tym 49 zgonów
6139 Zaburzenia serca, w tym 599 zgonów
86 Wady wrodzone, rodzinne i genetyczne m.in. 3 zgony
2699 Zaburzenia ucha i błędnika
165 Zaburzenia endokrynologiczne m.in. 1 śmierć
3330 Choroby oczu, w tym 13 zgonów
18 562 Zaburzenia żołądka i jelit, w tym 200 zgonów
57 313 Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania, w tym 2188 zgonów
345 Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych, w tym 20 zgonów
1803 Zaburzenia układu immunologicznego, w tym 9 zgonów
6151 Infekcje i infestacje, w tym. 332 zgony
4652 Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach, w tym. 102 zgony
4289 dochodzeń, w tym 103 zgony
2105 Zaburzenia metabolizmu i odżywiania, m.in. 125 zgonów
26 743 Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej, w tym. 107 zgonów
252 Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy) w tym. 27 zgonów
38 118 Zaburzenia układu nerwowego, w tym 552 zgonów
432 Ciąża, połóg i okres okołoporodowy, w tym . 5 zgonów
46 Problemy z produktem
4224 Zaburzenia psychiczne, w tym 90 zgonów
1306 Zaburzenia nerek i dróg moczowych, w tym 85 zgonów
1526 Zaburzenia układu rozrodczego i piersi, m.in. 2 zgony
9377 Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia, w tym 521 zgonów
11 300 Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej, w tym 45 zgonów
925 Okoliczności społeczne m.in. 20 zgonów
700 zabiegów chirurgicznych i medycznych, w tym 55 zgonów
5985 Choroby naczyniowe, w tym 207 zgonów

Całkowite reakcje na eksperymentalnej szczepionki AZD1222 / VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) z Oxford / AstraZeneca : 4534 zgonów i 923,749 urazów do 31/07/2021

10 912 Zaburzenia krwi i układu chłonnego, m.in. 184 zgony
15 131 Zaburzenia serca, w tym 523 zgonów
132 Wrodzone wady rodzinne i genetyczne m.in. 3 zgony
10 643 Zaburzenia ucha i błędnika
415 Zaburzenia endokrynologiczne m.in. 3 zgony
16 108 Choroby oka, w tym 18 zgonów
91 912 Zaburzenia żołądka i jelit, w tym 229 zgonów
244.487 Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania, w tym 1128 zgonów
729 Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych, w tym 41 zgonów
3663 Zaburzenia układu immunologicznego, w tym 18 zgonów
22 077 Infekcje i infestacje, w tym. 284 zgonów
10 114 Zatrucia po urazach i powikłania po zabiegach, m.in. 119 zgonów
20 068 Dochodzenia, w tym 105 zgonów
11087 Zaburzenia metabolizmu i odżywiania, m.in. 62 zgony
140 986 Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej, w tym. 63 zgony
446 Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy) w tym. 13 zgonów
194 032 Zaburzenia układu nerwowego, w tym 727 zgonów
363 Ciąża Połóg i stany okołoporodowe, w tym 8 zgonów
135 Problemy z produktem, w tym 1 śmierć
17 296 Zaburzenia psychiczne, w tym 39 zgonów
3324 Zaburzenia nerek i dróg moczowych, w tym 40 zgonów
11369 Zaburzenia układu rozrodczego i piersi
31 980 Zaburzenia układu oddechowego klatki piersiowej i śródpiersia, w tym 534 zgonów
42 437 Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej, w tym 30 zgonów
1,093 Okoliczności społeczne, m.in. 7 zgonów
971 Procedury chirurgiczne i medyczne, w tym 19 zgonów
21 839 Choroby naczyniowe, w tym 336 zgonów

Całkowite reakcje na eksperymentalną szczepionkę COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S) firmy Johnson & Johnson : 733 zgonów i 57 159 obrażeń do 31.07.2021

531 Zaburzenia krwi i układu chłonnego, w tym 23 zgony
867 Zaburzenia serca, w tym 92 zgony
21 Wady wrodzone, rodzinne i genetyczne
346 Zaburzenia ucha i błędnika
24 Zaburzenia endokrynologiczne m.in. 1 śmierć
705 Choroby oczu m.in. 3 zgony
5449 Zaburzenia żołądka i jelit, w tym 27 zgonów
15 097 Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania, w tym 177 zgonów
78 Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych, w tym 7 zgonów
231 Zaburzenia układu immunologicznego, w tym 5 zgonów
915 Infekcje i infestacje, w tym. 21 zgonów
529 Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach, m.in. 11 zgonów
2936 dochodzeń, w tym 51 zgonów
305 Zaburzenia metabolizmu i odżywiania m.in. 12 zgonów
9614 Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej, w tym. 18 zgonów
24 Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy) w tym 2 zgony
12 240 Zaburzenia układu nerwowego, w tym 90 zgonów
17 Ciąża, połóg i okres okołoporodowy, w tym 1 śmierć
17 Problemy z produktem
659 Zaburzenia psychiczne, w tym 8 zgonów
207 Zaburzenia nerek i dróg moczowych, w tym 9 zgonów
354 Zaburzenia układu rozrodczego i piersi, w tym. 2 zgony
1878 Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia, w tym 57 zgonów
1602 Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej, w tym 2 zgony
143 Okoliczności społeczne m.in. 3 zgony
468 Procedury chirurgiczne i medyczne, w tym 30 zgonów
1902 Choroby naczyniowe, w tym 81 zgonów
*Te sumy są szacunkowe na podstawie raportów przesłanych do EudraVigilance . Sumy mogą być znacznie wyższe w oparciu o procent zgłaszanych działań niepożądanych. Niektóre z tych zgłoszeń mogą być również zgłaszane do baz danych działań niepożądanych w poszczególnych krajach, takich jak amerykańska baza danych VAERS i brytyjski system Yellow Card. Zgony są pogrupowane według objawów, a niektóre zgony mogą wynikać z wielu objawów.

Jedna odpowiedź do „20 595 ZMARŁYCH 1,9 mln rannych (50% POWAŻNYCH) zgłoszonych w bazie danych Unii Europejskiej o niepożądanych reakcjach na szczepionki COVID-19”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *