Fakty Press

Wiadomości z kraju i ze świata

8 z 31 mieszkańców zmarło w niemieckim domu opieki po tym, jak zostali przymusowo zaszczepieni eksperymentalną szczepionką mRNA COVID firmy Pfizer wbrew ich woli

Niemiecki prokurator Reiner Fuellmich, który wcześniej stwierdził, że osoby odpowiedzialne za „korona skandal” muszą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej za zbrodnie przeciwko ludzkości , a także złożył pozew przeciwko Facebookowi „FactCheckers”, niedawno opublikował wywiad z informatorem, który pracuje w domu opieki w Berlinie.

Materiał wideo informatora dotyczący przymusowych szczepionek przeciwko COVID w niemieckich domach opieki trafia do wiadomości publicznej – prawnik: „Mamy do czynienia z zabójstwem, może nawet morderstwem”

Głos informatora zostaje zmieniony, aby uniemożliwić rozpoznanie jego tożsamości. Informator opisuje, jak niemieccy żołnierze towarzyszyli pielęgniarkom przy podawaniu szczepionek i że nie było świadomej zgody, a inni, którzy stawiali opór, i tak zostali zaszczepieni.

Następnie informator przekazuje wieści z pierwszej ręki o tym, jak szybko pogarszał się stan zdrowia podopiecznych wkrótce po szczepieniu, w wyniku czego 8 z 31 mieszkańców zmarło w ciągu kilku tygodni.

Chociaż ci mieszkańcy podobno cierpieli na demencję, rzekomo wszyscy byli w dobrym zdrowiu fizycznym przed szczepieniami. Testy na obecność COVID były również negatywne, ale po zastrzykach zaczęły być pozytywne.

Według wiedzy i obserwacji informatora z pierwszej ręki, śmierć tych seniorów była „nieludzka”.

„Zwykle umierający zaakceptowałby w końcu zbliżającą się śmierć, i być może po ostatnim zobaczeniu ukochanej osoby, odszedłby w pokoju.

Jednak śmierć po szczepieniu była inna, powiedział.

Starzy ludzie, których widział umierających, oddychali ciężko, mocno drżeli i wydawali się, jakby wewnętrznie już umarli. Wydawało mu się to samotną, daremną walką ze śmiercią, tak jakby ludzie wiedzieli, że ich czas jeszcze nie nadszedł i dlatego nie mogli jeszcze odpuścić”.

Adwokat Viviane Fischer złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w prokuraturze i poinformowała również policję.

Pierwsza relacja naocznego świadka z berlińskiego domu opieki na temat sytuacji po szczepieniu pochodzi z domu spokojnej starości AGAPLESION Bethanien Havelgarten w Berlinie-Spandau.

Tam, w ciągu czterech tygodni po pierwszym szczepieniu Comirnaty BioNTech / Pfizer, zmarło ośmiu z 31 seniorów, którzy cierpieli na demencję, ale byli w dobrej kondycji fizycznej zgodnie z ich wiekiem przed szczepieniem. Pierwsza śmierć nastąpiła już po sześciu dniach, a pięciu innych seniorów zmarło około 14 dni po szczepieniu.

Pierwsze objawy choroby pojawiły się już wkrótce po szczepieniu. Pacjenci nie zostali należycie poinformowani o zagrożeniach związanych z tą szczepionką. Jednym z powodów jest brak szczegółowych informacji na temat nowości tej szczepionki mRNA, która została tylko warunkowo certyfikowana w Unii Europejskiej.

Adwokat Viviane Fischer i radca prawny dr Reiner Füllmich z Komisji Corona rozmawiali w wywiadzie wideo z informatorem o bliższych okolicznościach szczepienia, objawach, które wystąpiły i różnym charakterze zgonów w związku czasowym ze szczepieniem.

W dniu 3 stycznia 2021 r. zostało zaszczepionych 31 kobiet i mężczyzn przebywających na oddziale otępiennym „parter / strefa chroniona”. Krewni kolejnych trzech seniorów sprzeciwiali się szczepieniu, a dwóch mieszkańców było pod opieką terminalną, więc nie podano szczepionki.

Mieszkańcy tego oddziału są bardzo aktywnymi pacjentami z demencją, którzy są w dobrym stanie fizycznym. Mogą poruszać się po oddziale przez cały dzień bez ograniczeń.

W przeddzień szczepienia 31 zaszczepionych osób było zdrowych. Według raportu informatora, kilka dni wcześniej wszyscy mieli negatywny wynik testu na obecność korony.

Jak informuje źródło, pierwsza akcja szczepień z Komirnatami 3 stycznia 2021 roku odbyła się w taki sposób, że wszyscy mieszkańcy zgromadzili się w świetlicy na pierwszym piętrze. Zespół szczepień składający się ze starszego szczepiciela, trzech pomocników i dwóch żołnierzy federalnych w mundurach maskujących przeprowadził szczepienia.

W procesie pomagali personel domowy oraz lekarz prowadzący. Rola żołnierzy, którzy ani razu nie odeszli od szczepionki, nie została jednoznacznie określona. Jednak informator zdołał ustalić, że obecność umundurowanych mężczyzn bardzo onieśmielała seniorów.

Starsi seniorzy, którzy jeszcze doświadczyli wojny, nie potrafili należycie ocenić roli żołnierzy i prawdopodobnie przypomnieli sobie o traumatycznych okolicznościach wojennych.

Podczas pierwszego szczepienia stawiający opór senior został zatrzymany przez pielęgniarkę pod czujnym okiem żołnierzy niemieckich – poinformował naoczny świadek. Nie wydano orzeczenia sądowego w sprawie zatrzymania, które jako takie stanowi przymus i w związku z tym wymaga co do zasady oceny sądowej w indywidualnym przypadku.

Jak relacjonuje sygnalista, podanie drugiej dawki szczepionki odbyło się bez uprzedzenia zawsze w miejscu, w którym zastano osobę, która miała zostać zaszczepiona.

Na przykład starsza pani leżąca niczego nie podejrzewająca w łóżku, która zaczęła opierać się drugiej dawce, została powstrzymana przez dwóch członków personelu w celu przezwyciężenia jej oporu – ponownie bez koniecznego nakazu sądowego.

Jak powiedział informator, wymaz do testu PCR, któremu niektórzy seniorzy próbowali się oprzeć, jest również regularnie wykonywany z użyciem siły fizycznej wobec seniorów, którzy opierają się niechcianemu leczeniu.

Według informatora edukacja szczepień opiekunów i bliskich, seniorzy nie są w stanie skutecznie wyrazić zgody na szczepienie z powodu demencji, została oparta na nieaktualnych kartach informacyjnych RKI / Grünes Kreuze.

W szczególności brakuje informacji wymaganych rozporządzeniem (WE) nr 507/2006 w sprawie tego, że Komirnat szczepionkowy otrzymał jedynie warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu i dlaczego tak jest.

W szczególności należało podać informację, że z punktu widzenia organu regulacyjnego EMA sytuacja w zakresie danych nadal wymaga poprawy w odniesieniu do różnych aspektów, np. Interakcji Komirnaty z innymi lekami.

Już w dniu szczepienia czterech zaszczepionych seniorów zaczęło wykazywać niezwykłe objawy. Wieczorem tego dnia byli skrajnie zmęczeni, część z nich zasnęła przy stole podczas kolacji.

Odnotowano gwałtowny spadek nasycenia krwi tlenem. W dalszym przebiegu zmęczenie utrzymywało się, nasycenie krwi tlenem pozostawało niewystarczające, w niektórych przypadkach dochodziło do zadyszki, gorączki, obrzęku, wysypki skórnej, żółtawoszarego przebarwienia skóry i (charakterystycznego) drżenia mięśni górnej części ciała i ramion.

Seniorzy również wykazali zmianę w zachowaniu, częściowo nie reagowali i odmawiali jedzenia i picia.

Jedna zaszczepiona seniorka, która wcześniej była „w świetnej formie” jak na swój wiek i nie cierpiała wcześniej na żadne poważne choroby, zmarła już 9 stycznia 2021 r., Zaledwie sześć dni po szczepieniu.

Zgony wśród zaszczepionych seniorów nastąpiły 15 stycznia, 16 stycznia, 19 stycznia (2 zgony), 20 stycznia, 2 lutego i 8 lutego 2021 roku.

Ostatnio zmarły emeryt był byłym śpiewakiem operowym, który grał na fortepianie dzień przed szczepieniem. Starszy pan regularnie uprawiał jogging, tańczył, grał muzykę i poza tym był bardzo dynamiczny i aktywny.

Spośród seniorów, u których wynik testu przed szczepieniem był ujemny, niektórzy nagle wykazywali pozytywny wynik testu po szczepieniu. Jednak żaden z tych seniorów nie wykazywał żadnego ze znanych objawów COVID-19, tj. Objawów przeziębienia, takich jak kaszel, przeziębienie, utrata węchu i smaku itp.

24 stycznia 2021 roku drugą dawkę Komirnaty podano 21 seniorom. Po tym szczepieniu, według informatora, jedenastu seniorów wykazuje obecnie trwałe skrajne zmęczenie, częściowo z trudem łapiąc oddech, częściowo obrzęk, wysypkę skórną i żółtawo-szare przebarwienie skóry.

Od 10 lutego 2021 r. Żaden z seniorów, którym podano drugą dawkę szczepionki, nie zmarł, ale stan zdrowia części seniorów z tej grupy systematycznie się pogarsza.

Dom seniora AGAPLESION Bethanien Havelgarten został poproszony o skomentowanie wydarzeń z 3 lutego 2021 r. przez adwokat Viviane Fischer, w imieniu dwóch dziennikarzy badających ten temat, ale nadal nie otrzymano odpowiedzi.

Adwokat Viviane Fischer złożyła skargę karną prokuratury w dniu 3 lutego 2021, poinformowała policję i Senatora ds. Zdrowia Berlina o tych wydarzeniach. Poinformowano także wydział zdrowia oraz biuro administracji senatu odpowiedzialne za domy opieki.

Prawnik Fischer zwrócił się do prokuratury o zabezpieczenie ciała ostatniego zmarłego starszego pana.

W związku z tym 8 lutego 2021 r. Adwokat Fischer złożyła dodatkowo skargę karną za pośrednictwem internetowej ochrony berlińskiej policji.

Śledztwo prasowe w związku z wszczętymi śledztwami, zajęciem zwłok i możliwymi podobnymi zdarzeniami w przeszłości zbadane przez władze, adwokat Fischer ponownie umieściła w agencji obu dziennikarzy 8 lutego 2021 r. wieczorem 9 lutego 2021 r. w następujący sposób:

Jak dotąd policja berlińska nie prowadziła śledztwa w związku z opisanymi przez pana zgonami. Takie dochodzenia są zawsze wszczynane, gdy lekarz wystawiając akt zgonu stwierdzi nienaturalną przyczynę zgonu.
Te dwa zgony, o których wspomniałeś, nie są również znane berlińskiej policji.
W tym zakresie nie przeprowadzono żadnego dochodzenia ani nie dokonano zajęcia ciała zmarłego. Wniesione przez Ciebie zarzuty karne są dostępne dla berlińskiej policji i są obecnie badane przez wyspecjalizowany wydział policji kryminalnej lub przez berlińską prokuraturę.
Informacje na ten temat można uzyskać w biurze prasowym prokuratury w Berlinie.

Postępowanie śledcze policji prezentującej się obecnie jako mało zaangażowana stoi w sprzeczności z zasadą legalności i obowiązkiem ścigania przestępstw, którym podlega policja i prokurator – stwierdza dr Fuellmich.

Naruszenie tego mogłoby uzasadniać zarzut utrudniania wymiaru sprawiedliwości w urzędzie zgodnie z § 258 a StGB. § § 160 (I) zdanie Kodeksu postępowania karnego stanowi:

„Gdy tylko prokuratura dowie się o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na podstawie zawiadomienia lub w inny sposób, musi zbadać stan faktyczny sprawy, aby zdecydować, czy wnieść publiczną skargę”.

Artykuł 163 (I) zdanie 1 Kodeksu postępowania karnego stanowi: „Władze i funkcjonariusze policji muszą prowadzić dochodzenia w sprawie przestępstw i wydawać wszelkie zarządzenia, które nie dopuszczają żadnej zwłoki, aby sprawa nie stała się niejasna”.

Byłoby zatem sprzeczne z obowiązującym prawem, aby policja podejmowała działania tylko wtedy, gdy lekarz rodzinny, lekarz medycyny ratunkowej, a nawet sam szczepiący, wypełniając akt zgonu, potwierdził nienaturalną przyczynę zgonu.

Wątpliwe było już, czy lekarz zewnętrzny, który w razie wątpliwości nie potrafiłby szczegółowo poznać historii choroby, w ogóle byłby w stanie prawidłowo ocenić sytuację i przebieg umierania.

Według prawnika dr Fuellmicha, istnieje niewątpliwie duże początkowe podejrzenie, że nadzwyczajna kumulacja zgonów, w przeciwnym razie umiera tylko jeden lub dwóch seniorów miesięcznie na odpowiednim oddziale domu opieki, nie jest spowodowana przyczynami naturalnymi.

W przypadku jedenastu seniorów, których stan zdrowia pogorszył się po podaniu drugiej dawki szczepionki, istniało również bezpośrednie niebezpieczeństwo.

Policja, urzędy zdrowia i administracja senatu mają gwarantowaną pozycję, aby zapobiec niebezpieczeństwu dla ludności. Jeżeli osoby powołane do obrony przed zagrożeniem publicznym nie wywiązują się ze swojego obowiązku, kara dla działających osób z powodu czynnej pomocy i / lub pomocy przez zaniechanie obrażeń ciała (być może nawet ze skutkiem śmierci), popełniona podczas pełnienia funkcji, jest brana pod uwagę, stwierdza Fischer.

Należy również zbadać udział w działaniu w wyniku zaniedbania. W celu uniknięcia zagrożeń dla potencjalnych przyszłych ofiar policja jest zobowiązana do niezwłocznego wszczęcia profesjonalnego śledztwa.

Żaden ekspert nie może obecnie odpowiedzieć na pytanie, jakie objawy pojawiają się po szczepieniu i mogą spowodować śmierć pacjenta, po prostu dlatego, że nie ma aktualnych badań, na przykład dotyczących zagrożenia szczepieniem ludzi starszych.

W szczególności nie przeprowadzono badań interakcji dotyczących innych leków. Po śmierci w Norwegii po szczepieniu na koronę, szczepienie bardzo starych, wrażliwych ludzi nie jest już w Norwegii zalecane .

Związek przyczynowy między szczepieniami a kumulacją zgonów, zwłaszcza wśród osób starszych, jest taki, że pilnie potrzebne jest działanie rządu w celu ochrony zdrowia i życia wszystkich chętnych na szczepienia i tych, którzy już otrzymali dawkę szczepionki.

Zasada ostrożności może obejmować tymczasowe zawieszenie stosowania tej szczepionki na czas pełnego i przejrzystego dochodzenia w sprawie roli, jaką mogła odegrać w śmierci osób starszych, których losy są przedmiotem niniejszego artykułu.

Te działania rządowe powinny być również podejmowane w szczególności na rzecz osób, które chcą odwiedzać ośrodki szczepień, są mieszkańcami domów spokojnej starości lub domów opieki, lub pracują w służbie zdrowia i mają kontakt z pacjentami.

Preparat wcale nie wydaje się tak bezpieczny, jak mogłoby się wydawać, biorąc pod uwagę rządową kampanię szczepień i liczne publiczne oświadczenia polityków i ekspertów, którzy popierają rządowy kurs blokady.

Komirnaty to tak zwana szczepionka mRNA (informacyjny kwas rybonukleinowy). MRNA zawiera „kod” dla białka na powierzchni SARS-CoV-2.

Poprzez szczepienie kod ten dostaje się do komórek ciała zaszczepionej osoby poprzez maleńkie cząsteczki tłuszczu (tłuszczowe nanociała). Mają one następnie wytwarzać białko, które znajduje się na powierzchni wirusa.

Ma to na celu wywołanie odpowiedzi układu odpornościowego, która z kolei spowoduje wystąpienie odpowiedniej odpowiedzi immunologicznej w przypadku późniejszego zakażenia SARS-CoV-2.

Ze względu na niezwykle krótki czas trwania badań klinicznych na ludziach, jest oczywiste, że nie wszystkie możliwe negatywne skutki tej szczepionki można zbadać.

W szczególności eksperci uważają, że istnieje ryzyko powstania wzmocnienia zależnego od przeciwciał (ADE). Jest to termin używany do opisania przeciwciał, które wiążą się z powierzchnią wirusów, ale ich nie neutralizują, a zamiast tego prowadzą do zwiększonego wchłaniania wirusa do komórki, a tym samym promują rozprzestrzenianie się i namnażanie wirusa.

Przeciwciała wzmagające infekcję sprzyjają immunopatogenezie i stanowią od dawna znane potencjalne zagrożenie związane z niektórymi szczepionkami.

Występowanie tego zagrożenia zostało dobrze udokumentowane w przypadku wcześniejszych nieudanych prób opracowania szczepionek przeciwko koronawirusom (takim jak SARS-CoV).

W niektórych przedklinicznych badaniach na zwierzętach stworzenia testowe poważnie zachorowały lub nawet zmarły po napotkaniu dzikiego wirusa z powodu pojawienia się przeciwciał wzmacniających infekcję.

Eksperci obawiają się również, że nie można wykluczyć wystąpienia chorób autoimmunologicznych i upośledzenia lub zagrożenia płodności, ciąży, życia nienarodzonego, karmienia piersią oraz dzieci, których matki były szczepione w czasie ciąży.

W ich opinii prawdopodobieństwo wystąpienia tych negatywnych konsekwencji nie mogło być, lub niewystarczająco, zbadane ze względu na projekt badań klinicznych na ludziach, które BioNTech / Pfizer przeprowadziła przed warunkowym zatwierdzeniem produktu.

Według oceny Instytutu Paula Ehrlicha zawarte w Komirnatach nanocząsteczki lipidowe zawierające glikol polietylenowy (PEG) mogą być również możliwymi wyzwalaczami obserwowanych poważnych reakcji w związku ze szczepieniem.

Jest to również niepokojące, ponieważ w licznych badaniach przedklinicznych wykazano, że liposomy PEG transportują substancje przez barierę krew-mózg. W badaniach na zwierzętach powiązano również niektóre liposomy ze śmiercią określonych komórek wątroby i płuc.

Według tabeli EMA, na dzień 23 lutego 2021 r. zgłoszono 71,060 działań niepożądanych szczepionek. Na dzień 31 stycznia 2021 r. było ich 26849.

Ze względu na liczne obawy dotyczące szczepionki, wniosek o wycofanie zgody przeciwko zatwierdzeniu został już złożony do EMA.

Według prawnika Fischera, dr Renate Holzeisen wniesie pozew przeciwko temu zezwoleniu, w tym postępowanie uproszczone, do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) w odpowiednim czasie w imieniu klientów zamieszkałych we Włoszech.

Według prawnika Fischera, tym postępowaniom będzie teraz towarzyszyć międzynarodowa sieć prawników i naukowców, do której należą również członkowie Komisji Koronowej. Wyrok w postępowaniu głównym i orzeczenie w postępowaniu uproszczonym będą miały wpływ na wszystkie państwa członkowskie UE, w przypadku których obowiązuje warunkowe zatwierdzenie Komirnaty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *